429
500
431
516
Polskie Radio Lwów
Dawna siedziba Radia Lwów, ul. Batorego 6
Lwów, ul. Batorego 6, dawna siedziba Radia Lwów

Polskie Radio Lwów – regionalna rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie, działająca w latach 1930–1939.

Stacja nadawcza lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia została uruchomiona 15 stycznia 1930. Początkowo miała moc 2 kW, w 1931 zwiększono ją do 16 kW, zaś w 1936 do 50 kW. Studia i biura rozgłośni mieściły się w gmachu przy ul. Batorego 6, zaś stacja nadawcza na terenie Targów Wschodnich. Lwów był w 1939 roku najlepiej zradiofonizowanym miastem w Polsce, z 45 tysiącami abonentów radiowych. Rozgłośnia była niezwykle popularna ze względu na audycje rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, nadawane w zasięgu ogólnopolskim, w tym Wesołą Lwowską Falę.


Rok założenia – 15 stycznia 1930 rok

Częstotliwość - Lwów 795 kHz


Kierownictwo rozgłośni

 • Witold Scazighino - dyrektor
 • Juliusz Petry - dyrektor programów (późniejszy dyrektor naczelny),
 • Janusz Żuławski,
 • Witold Korecki - kierownik techniczny,
 • Adam Sołtys - kierownik muzyczny,
 • Ada Artzt - kierownik audycji dziecięcych,
 • ks. Michał Rękas - kierownik programów religijnych,
 • Karol Klimsza - kierownik amplifikatorni,
 • prof. Rudolf Wacek - kierownik referatu sportowego,
 • Tadeusz Fabiański - kierownik referatu prasowego,
 • Witold Majewski - kierownik referatu propagandy.

Spikerzy

 • Bohdan Sadowski,
 • Celina Nahlik (późniejsza autorka reportaży muzycznych),
 • Jerzy Tepa,
 • Wiktor Budzyński (późniejszy twórca Wesołej Lwowskiej Fali i kierownik referatu literackiego),
 • Czesław Halski,
 • Kazimierz Wajda (Szczepko).

Najbardziej znane audycje rozrywkowe

 • Nasze Oczko
 • Wesołe Niedziele
 • Wesoła Fala (cotygodniowe audycje Wesołej Lwowskiej Fali, istniejącej od 1932, powstałej z inicjatywy Wiktora Budzyńskiego, która skupiła w rozgłośni lwowskiej szereg charakterystycznych typów folkloru lwowskiego (Szczepcio i Tońko), Aprikosenkranz i Untenbaum itd.)
 • Ta-joj
 • Gospodę pod Lwowem
 • Rozmowa z lwami pod ratuszem
 • Wesoły tygodnik dźwiękowy
 • występy chóru Eryana i chóru Esbena oraz zespołu rewelersów Wesoła Piątka

Inne audycje

 • radio chorym (pierwsze w Polsce audycje dla chorych, stworzone w 1931 przez sekretarza Apostolstwa Chorych, ks. Michała Rękasa, które stopniowo rozwinęły się do wielkiej akcji radiofonizacji szpitali i pomocy dla najuboższych)
 • transmisje niedzielnych i światecznych nabożeństw z kościołów obrządku łacińskiego i ormiańskiego, a w święta obrządku greckiego nabożeństw z Cerkwi Wołoskiej
 • Teatr Wyobraźni, w którym wystawiał specjalnie dla radia pisane słuchowiska lwowski pisarz i profesor VIII gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, Kazimierz Brończyk.
 • Kronika naukowa:
  • dział filozofii prowadzony przez prof. Kazimierza Ajdukiewicza,
  • dział kultury i przeszłości Lwowa prowadzony przez prof. Stanisława Łempickiego,
  • dział nauk ścisłych, sztuki i tematyki społecznej prowadzony przez prof. Leona Chwistka
 • Wieczory literackie prowadzone przez poetkę dr Jadwigę Gamską-Łempicką
 • felietony humorystyczno-sentymentalne Henryka Zbierzchowskiego, laureata nagrody literackiej m. Lwowa,
 • fragmenty prozy literackiej w wykonaniu przedstawicieli młodego pokolenia - Teodora Parnickiego i Mariana Promińskiego.
 • Lwowska Warta - audycja dla wsi,
 • przeglądy filmowe
 • transmisje sportowe
 • audycje omawiające zagadnienia kultury towarzyskiej, sprawy społeczne i kobiece
 • występy orkiestry Tadeusza Seredyńskiego, (od 1938 stały zespół rozgłośni) w koncertach o charakterze popularnym, rozrywkowym i tanecznym.

Współcześnie

Obecnie polskie audycje są nadawane tylko przez 6 godzin tygodniowo z anteny prywatnej rozgłośni ukraińskiej na falach 106,7 FM