26
28
26
24
Sosnowy Bór

Sosnowy Bór - miejscowość uzdrowiskowa w woj.poleskim II RP, w rejonie żabineckim.

Uzdrowisko jest usytuowane na obszarze leśnym. W jego skład wchodzi kompleks 3 sanatoriów: Bug, Nadzieja, Uroczysko. Leczy się tutaj m.in. choroby reumatyczne, układu oddechowego, przemiany materii. Przez Sosnowy Bór przepływa rzeka Muchawiec. Obecnie pod administracją białoruską.